TPA d.o.o. – poslovno proizvodnji objekt

Izgradnja poslovno-proizvodnega objekta TPA Ljubljana, TPA d.o.o.