METAL RAVNE d.o.o. – EPŽ III proizvodnji objekt

Izgradnja proizvodne hale EPŽ III, Metal Ravne d.o.o.