Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Energetska sanacija Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Interni in Zvezni oddelek 4.000 m²