OŠ Črna na Koroškem

Energetska sanacija Osnovna Šola Črna, Občina Črna 1.500 m²