Elektro Slovenija – akz daljnovodi

PKZ DV (daljnovoda) 400 Kv Podlog-Beričevo, ELES d.o.o. 18.700 m²